PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om Alta Frivillig Sentral

Om Alta Frivilligsentral

Alta Frivilligsentral er en møteplass, ressurssenter og et kontaktpunkt for frivillig innsats i kommunen. Vi skal bidra til at frivillig innsats styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, og avhjelpe individuelle behov som ikke dekkes av det offentlige. Vi skal ikke erstatte offentlige tjenestetilbud, men være et supplement.

Vår målgruppe er frivillige personer  lag, foreninger og organisasjoner, i lokalsamfunnet.

Rundt 40 frivillige er knyttet til sentralen. Dette er engasjerte og motiverte mennesker som gjør en flott innsats for andre mennesker og nærmiljøet.  Vi formidler kontakt mellom frivillige hjelpere og mennesker som har behov for hjelp, og vi har mange ulike typer oppdrag.

Alta Frivilligsentral støtter både nye og etablerte aktiviteter og arrangementer hvor både enkeltpersoner, organisasjoner, kommunen og bedrifter kan være involvert på ulikt vis. Dette representerer viktige møteplasser og gir mulighet for et godt samarbeid.

Vi skal være en møteplass og et ressurssenter innen frivillighet.

Organisering:
Alta Frivilligsentral skal drives i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Kulturdepartementet og lokale vedtekter.

Alta Frivilligsentral eies av Alta kommune og drives av styret. Vi er lokalisert i Vertshuset, 9512 Alta. Styret består av representanter fra de ulike organisasjonene som er tilknyttet sentralen.

Styret:
Styret består av følgende representanter: 
Odd Thomassen (styreleder) - frivilligerepr.                                          
Kjell Arne Johansen - frivilligrepr. 
Marie Stavang - Alta kommune
Villy P. Hansen - Pensjonistforeningen
Einar Kildahl - Frivillige repr.
Arnfinn Sarilla - Eldrerådet