Matkjøring

Frivillige er med i ordningen "Matkjøring" og kjører ut ca 70 middager til eldre/uføre i Alta, hver eneste dag - året rundt. Ordningen er med på å gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger ved at de får levert nydelig, varm mat hjem til seg. De frivillige kjørerne velger selv hvor ofte de vil kjøre. Noen har faste kjøringer hver sjette uke, mens andre kjører når det passer. Alta Frivilligsentral har ansvaret for at det alltid er tre biler klare for utkjøring. De frivillige henter middagen på Alta Omsorgssenter kl. 13 og er ferdig med runden sin omkring kl. 14.30 - 15. Matkjørerne får km-godtgjørelse, samt gleden ved å gjøre noe for andre. NÅ TRENGER VI FLERE FRIVILLIGE TIL DENNE ORDNINGEN :-) Er du interessert og har ledig tid midt på dagen, ta kontakt med Gabriella på frivilligsentralen, gabriella.ottesen@alta.kommune.no, telefon 784 55670/99047810.

Middagene hentes på Alta Omsorgssenter. 

Einar og Bengt Arne studerer dagens kjøreliste.

2022 © Alta frivilligsentral