Markering av FN`s internasjonale dag for frivillig arbeid

Er du interessert i frivillig arbeid og ønsker å bygge nettverk med andre frivillige, lag og foreninger i Alta-samfunnet?

Alta Frivilligsentral inviterer til markering av FNs internasjonale dag for frivillig arbeid i Kommunestyresalen på Rådhuset 5. desember fra kl. 18-20.

Vi vil legger til rette for kommunikasjon og mingling mellom frivillige fra alle lag og foreninger som jobber innen frivilligfeltet i Alta. 

Ta med deg roll-up, brosjyrer eller «bare» deg selv og du/dere vil få mulighet til å vise frem hva dere jobber med. Her vil det også være en fantastisk mulighet for å bli kjent med andre som driver frivillige aktiviteter. 

Er du uten tilknytning til noe lag og forening er du også hjertelig velkommen til en uformell mingling om frivillig arbeid i Alta. 

Enkel servering.

Flere nyheter

Sosiale media

2021 © Alta frivilligsentral