Frivillignettverk i Alta

Nettverk for for lag/foreninger og alle som er engasjert i frivillig arbeid i Alta

Alta trenger et nettverk for frivillige lag/foreninger. Nettverket skal være et sted der lag/foreninger kan bli kjent med hverandre og aktivitetene vi driver. Et sted vi kan dele erfaringer og idemyldre for et enda varmere Alta. Det er mange lag/foreninger som bidrar med mange ulike aktiviteter og i dette nettverket kan vi bli mer synlig for hverandre. Kanskje kan en her finne noen å samarbeide med. Tanken er at vi som er aktive innen frivilligfeltet sitter på mye erfaring og kunnskap som bør deles. Nettverket administreres av Alta Frivilligsentral. Sentralen eies og drives av Alta Kommune og vi ønsker å være et kontaktpunkt for all frivillig aktivitet i kommunen.  

Frivillignettverk i Alta har en facebookgruppe der alle med interesse og engasjement i frivillig arbeid kan være med. Her kan vi holde kontakten og dele erfaringer. https://www.facebook.com/groups/2432352680412210  

2024 © Alta frivilligsentral