Velkommen til oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Kan du bidra?

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Torgsamling for seniorer om bolig tiltak

Les mer

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

Les mer

Nettverk for for lag/foreninger og alle som er engasjert i frivillig arbeid i Alta

Les mer

Vi inviterer til konserter og infosamlinger på AOS i februar og mars.

Les mer

Vi tilbyr hjelp til forskjellige praktiske oppgaver. Vi trenger også frivillige til å utføre småjobber. Kan du bidra ta kontakt med Alta Frivilligsentral på tlf 784 55670 eller post@alta.frivilligsentral.no

Les mer

En samling for seniorer i Alta med aktuelle tema for de over 60 år.

Les mer

Alta Frivilligsentral søker dedikerte frivillige som kan kjøre ut mat til våre eldre og uføre. Hver eneste dag kjøres det ut cirka 70 måltider til eldre/uføre i Alta. Ordningen er med på å gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger ved at de får levert nydelig, varm mat hjem til seg.

Les mer

Alta Frivilligsentral informerer om Årsmøte.

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 17.04 11:30 Seniortreff - tema boligtiltak Alta omsorgssenter
Ons 17.04 18:00 Konsert med trekkspillklubben Alta omsorgssenter
Ons 08.05 18:00 Konsert med trekkspillklubben Alta omsorgssenter
Ons 29.05 12:00 Seniortreff - tema kosthold

Nyheter

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.
2024 © Alta frivilligsentral