Kveldsmat ilag

Vil du være med å ordne til kveldsmat?

Besøkstjenesten i Alta Røde Kors samarbeider med hjemmetjenesten og Alta frivilligsentral om tilbudet «Kveldsmat ilag». Hjemmeboende eldre inviteres til å spise kveldsmat sammen i hyggelig selskap. 

Tilbudet er gratis og finansieres gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning «Spisevenner»

Vil du være frivillig sammen med oss?

Vi trenger hjelp til å forberede kveldsmaten (ordne til med brød, pålegg og dekke på), samt oppryddingen etterpå. Kveldsmaten arrangeres hver torsdag kl. 18-20 på Alta integrerings - og kompetansesenter i Kjeldsbergvn. 10. Frivillige møter kl. 17.  

Er du interessert eller vil vite mer, ta kontakt med Gabriella på Alta Frivilligsentral, gabriella.ottesen@alta.kommune.no eller telefon 99047810


2022 © Alta frivilligsentral