Vi trenger flere sjåfører som kan kjøre ut mat til eldre

Alta Frivilligsentral søker dedikerte frivillige som kan kjøre ut mat til våre eldre og uføre. Hver eneste dag kjøres det ut cirka 70 måltider til eldre/uføre i Alta. Ordningen er med på å gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger ved at de får levert nydelig, varm mat hjem til seg.

De som melder seg som frivillige sjåfører velger selv hvor ofte de ønsker å kjøre. 

Alta Frivilligsentral har ansvaret for at det alltid er tre biler klare for utkjøring.

Fordeler:
-    mulighet til å bruke frivilligsentralens egne biler eller få dekket kjøregodtgjørelse etter statens satser ved bruk av egen bil.
-   du hjelper eldre, og bidrar til lokalsamfunnet.
-    hvis du har tid og ønsker å gjøre noe positivt, så oppfordrer vi deg til å bli med oss som frivillig sjåfør for matlevering til eldre/uføre. 

Er du interessert og har ledig tid midt på dagen ta kontakt med Alta Frivilligsentral, telefon 90026364 eller  E-post: post@alta.frivilligsentral.no

Middagene hentes på Alta Omsorgssenter. 

Einar og Bengt Arne studerer dagens kjøreliste.

2024 © Alta frivilligsentral