Småjobber

Vi tilbyr hjelp til forskjellige praktiske oppgaver. Vi trenger også frivillige til å utføre småjobber. Kan du bidra ta kontakt med Alta Frivilligsentral på tlf 784 55670 eller post@alta.frivilligsentral.no

Alta Frivilligsentral kan kontaktes for å få utført enkle praktiske oppgaver. 

Oppdrag våre frivillige kan gjøre:

  • Snømåking
  • Vedbæring
  • Plenklipping og raking
  • Klipping av hekk
  • Bortkjøring av hageavfall
  • Sandstrøing


2024 © Alta frivilligsentral