Bli venn med data`n

Alta Frivilligsentral ønsker å starte opp et lavterskeltilbud til kommunens eldre, der de kan bli tryggere i bruk av nettbrett, PC og smarttelefon

Vi søker frivillige som har grunnleggende kunnskap i bruk av nettbrett, PC og smarttelefon. 

Noen trenger hjelp til å komme i gang, mens andre trenger veiledning til innlogginger og bruk. Målet er å unngå eksklusjon i samfunnet, samt å trygge eldre på en forbrukervennlig måte.

Tanken er at de med grunnleggende kunnskap skal hjelpe de med lite kunnskap :-) Får vi tilstrekkelig med frivillige veiledere vil vi starte opp med samlinger en gang i uken. 

Er du interessert, ta kontakt med Gabriella på Alta Frivilligsentral, tlf 99047810


2022 © Alta frivilligsentral