Den Kulturelle Spaserstokk

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.


 

 

 

                            DEN KULTURELLE SPASERSTOKK I ALTA  


 Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. 

Tiden kan bli lang for mange av våre seniorer bosatt på sykehjemmene. Vi vil bruke sykehjemmene som arena for sang, musikk, høytlesing, filmfremvisning, kunst med mer. Dette kan være et godt sted for å øve, prøve et repertoar for et publikum eller bare utøve det man kan.

Alta Frivilligsentral koordinatorer denne felles kultursatsningen som samtidig sprer glede til våre gamle. Vi inviterer med dette alle som har et underholdningsbidrag til å være med. Finn frem gitaren og sanghefte - ta gjerne med noen venner til sang og musikk, ta frem ei bok som man kan lese høyt fra, danseskoene – mulighetene mange.

Underholdningsbidraget bør ikke være over 30. min. Høres dette spennende ut; er det bare å ta kontakt.

Vi oppfordrer alle som kan være med å bringe glede inn i sykehjemmene om å melde seg på til:

 

           Alta Frivilligsentral
           Tlf: 78455670

           E-post: post@alta.frivilligsentral.no


Jan Arild Sørnes underholdt beboere på 9 institusjoner i Alta i oktober 2020.  


Takket være midler gjennom Den Kulturelle Spaserstokken kunne Alta magedans og yoga holde kurs på Altagårdshagen og Vertshuset Eldresenter i oktober 2020. Ingunn Lyngstad holder kurs på Altagårdshagen


Vertshuset Eldresenter

 

Konsert med Helge A. Ravna og Andreas Gundersen på Kåfjord Sykehjem onsdag 4.nov.2009.

Klikk for å se størreKlikk for å se størreKlikk for å se størreKlikk for å se større

2024 © Alta frivilligsentral