Kino for eldre

Gjennom Den Kulturelle Spaserstokken tilbyr vi kino for eldre. Følg lenken for mer informasjon om filmene og tidspunkt: Seniorkino (aurorakino.no) 


2022 © Alta frivilligsentral