Småjobber

Vi tilbyr hjelp til forskjellige praktiske oppgaver. Vi trenger også frivillige til å utføre småjobber. Kan du bidra ta kontakt med Alta Frivilligsentral. E-post: gabriella.ottesen@alta.kommune.no eller tlf: 99047810

Alta Frivilligsentral kan kontaktes for å få utført enkle praktiske oppgaver. 

Oppdrag våre frivillige kan gjøre:

  • Snømåking
  • Vedbæring
  • Plenklipping og raking
  • Klipping av hekk
  • Bortkjøring av hageavfall
  • Sandstrøing


2022 © Alta frivilligsentral