Alta Frivilligsentral

Alta Frivilligsentral er en møteplass, ressurssenter og et kontaktpunkt for frivillig innsats i kommunen. Vi skal bidra til at frivillig innsats styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, og avhjelpe individuelle behov som ikke dekkes av det offentlige. Vi skal ikke erstatte offentlige tjenestetilbud, men være et supplement.

Vår målgruppe er frivillige personer  lag, foreninger og organisasjoner, i lokalsamfunnet.

Rundt 60 frivillige er knyttet til sentralen. Dette er engasjerte og motiverte mennesker som gjør en flott innsats for andre mennesker og nærmiljøet.  Vi formidler kontakt mellom frivillige hjelpere og mennesker som har behov for hjelp, og vi har mange ulike typer oppdrag.

Alta Frivilligsentral støtter både nye og etablerte aktiviteter og arrangementer hvor både enkeltpersoner, organisasjoner, kommunen og bedrifter kan være involvert på ulikt vis. Dette representerer viktige møteplasser og gir mulighet for et godt samarbeid.

Organisering:
Alta frivilligsentral eies av Alta kommune og drives av styret. Sentral skal drives i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Kulturdepartementet og lokale vedtekter. Vi er lokalisert i andre etasje på Vertshuset eldresenter, 9512 Alta. Leder er Gabriella Jurisic Ottesen. 

Styret består av representanter fra de ulike organisasjonene som er tilknyttet sentralen:

Odd Walseth Leder, Frivilliges representant, 2020 - 2021
Ellen Johanne Kvalsvik, Styremedlem, Alta omeng Turlag, 2020 - 2022                
Anette Kristiansen Karlsen, styremedlem, Alta Røde Kors, 2019 - 2021
Gro Karlstrøm, Styremedlem, Alta kommune, fast medlem
Rolf Vonheim Styremedlem, Pensjonistforeningen, 2020 - 2022
Einar Kildahl Styremedlem, Frivilliges representant, 2019 - 2021
Arnfinn Sarilla, Styremedlem, Eldrerådet, fast medlem


Vararepresentanter:

  • Sylvi Bellika, Pensjonistforeningen, 2020 - 2021
  • John Helland, Alta kommune, 2020 - 2021
  • Magnhild Andersen, Alta Kirke, 2020 - 2021
  • Einar Lie, Frivilliges representant, 2020 - 2021

 

Sosiale media

2021 © Alta frivilligsentral