Alta Frivilligsentral

Alta Frivilligsentral er en møteplass, ressurssenter og et kontaktpunkt for frivillig innsats i kommunen. Vi skal bidra til at frivillig innsats styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, og avhjelpe individuelle behov som ikke dekkes av det offentlige. Vi skal ikke erstatte offentlige tjenestetilbud, men være et supplement.

Vår målgruppe er frivillige personer  lag, foreninger og organisasjoner, i lokalsamfunnet.

Rundt 70 frivillige er knyttet til sentralen. Dette er engasjerte og motiverte mennesker som gjør en flott innsats for andre mennesker og nærmiljøet.  Vi formidler kontakt mellom frivillige hjelpere og mennesker som har behov for hjelp, og vi har mange ulike typer oppdrag.

Alta Frivilligsentral støtter både nye og etablerte aktiviteter og arrangementer hvor både enkeltpersoner, organisasjoner, kommunen og bedrifter kan være involvert på ulikt vis. Dette representerer viktige møteplasser og gir mulighet for et godt samarbeid.

Organisering:
Alta frivilligsentral eies av Alta kommune og drives av styret. Sentral skal drives i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Kulturdepartementet og lokale vedtekter. Vi er lokalisert på Alta Omsorgssenter, Follumsvei 17, 9510 Alta. Leder er Gabriella Jurisic Ottesen. 

Styret består av representanter fra de ulike organisasjonene som er tilknyttet sentralen:

Styreleder: Magnhild Nerheim Monsen, Alta kirke 2023 - 2025

Styremedlem Anette Kristiansen Karlsen, Alta Røde Kors, 2023 - 2025

Styremedlem Børge Martinussen, Alta kommune, fast medlem                                            

Styremedlem Knut Erik Mauseth, Eldrerådet, 2023 - 2025

Styremedlem Einar Kildal, Frivilliges representant, 2022 - 2024

Styremedlem Ann Kjellmann Pedersen, Alta IF, 2023 - 2024


Vararepresentanter:

  • John Helland, Alta kommune, fast vara
  • Ann-Connie Strifeldt, Alta Demensforening/Alta Matstasjon, 2023 - 2024
  • Ida C S Berg, Frivilliges representant, 2023 - 2024

 

Flere dokumenter
2024 © Alta frivilligsentral