Alta Frivilligsentral

Alta Frivilligsentral er en møteplass, ressurssenter og et kontaktpunkt for frivillig innsats i kommunen. Vi skal bidra til at frivillig innsats styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, og avhjelpe individuelle behov som ikke dekkes av det offentlige. Vi skal ikke erstatte offentlige tjenestetilbud, men være et supplement.

Vår målgruppe er frivillige personer  lag, foreninger og organisasjoner, i lokalsamfunnet.

Rundt 70 frivillige er knyttet til sentralen. Dette er engasjerte og motiverte mennesker som gjør en flott innsats for andre mennesker og nærmiljøet.  Vi formidler kontakt mellom frivillige hjelpere og mennesker som har behov for hjelp, og vi har mange ulike typer oppdrag.

Alta Frivilligsentral støtter både nye og etablerte aktiviteter og arrangementer hvor både enkeltpersoner, organisasjoner, kommunen og bedrifter kan være involvert på ulikt vis. Dette representerer viktige møteplasser og gir mulighet for et godt samarbeid.

Organisering:
Alta frivilligsentral eies av Alta kommune og drives av styret. Sentral skal drives i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Kulturdepartementet og lokale vedtekter. Vi er lokalisert på Alta Omsorgssenter, Follumsvei 17, 9510 Alta. Leder er Gabriella Jurisic Ottesen. 

Styret består av representanter fra de ulike organisasjonene som er tilknyttet sentralen:

Styreleder: Magnhild Nerheim Andersen, Alta Menighet 2021 - 2023

Anette Kristiansen Karlsen, Alta Røde Kors, 2021 - 2023

Gro Karlstrøm, Alta kommune, fast medlem                                            

Arnfinn Sarilla, Eldrerådet, fast medlem

Einar Kildal, Frivilliges representant, 2022 - 2024

Andrea Pedersen, Alta Ungdomsråd, 2022 - 2024


Vararepresentanter:

  • Rolf Vonheim, Pensjonistforeningen, 2022 - 2023
  • John Helland, Alta kommune, fast vara
  • Ann-Connie Strifeldt, Alta Demensforening/Alta Matstasjon, 2021 - 2022
  • Ann Kjellmann Pedersen, Alta IF

 

2022 © Alta frivilligsentral